Werkwijze

Na een eerste intakegesprek waarin de opdrachtgever de probleemstelling aangeeft maak ik een plan van aanpak of projectplan. Hiermee is direct inzichtelijk wat er uitgevoerd moet worden en welke deelactiviteiten hier uit voortvloeien. Vervolgens bepaalt u zelf welke (deel)trajecten u aan AksentQ uitbesteedt. Een volledige offerte is altijd direct aan het plan van aanpak of projectplan gekoppeld.  Indien u besluit de opdracht bij AksentQ onder te brengen wordt er een dienstverleningsovereenkomst getekend. Afspraak is afspraak, deadlines worden door AksentQ gehaald!

Bovendien heeft u met mij persoonlijk te maken. Ik werk als zelfstandige ondernemer zonder personeel en voer alle werkzaamheden ook daadwerkelijk zelf uit.

AksentQ - Christa Beelen