Visie dienstverlening

Mijn visie op dienstverlening is helder, pragmatisch en doelgericht. AksentQ kiest de kortste en voor u eenvoudigste weg. Daarbij stel ik mij flexibel op en deadlines worden gehaald. Over bijvoorbeeld een certificeringtraject doen we niet langer dan noodzakelijk. Bureaucratische processen moeten doorbroken worden. Persoonlijk sta ik vierkant achter de kwaliteitscirkel van William Edwards Deming.

De PDCA kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossen. AksentQ beschouwt deze kwaliteitscirkel als de basis voor alle verander- en verbeterprocessen.

De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle organisaties van toepassing zijn. In een cyclus kunnen die zorgen voor een betere kwaliteit. De vier activiteiten zijn:
 

Plan :Opstellen van een plan voor de uitvoering van processen en vaststellen van normen en concrete doelstellingen.
 
Do :Voer de geplande processen uit.
 
Check :Controleer de processen op de uitvoering en registreer afwijkingen op de norm. Meet de beoogde resultaten.
 
Act :Evalueer afwijkingen en resultaten en neem actie. Herontwerp de processen indien nodig voordat deze opnieuw worden uitgevoerd.
 
PDCA

Een organisatie heeft een doel en een visie nodig om resultaat te kunnen bereiken. Mijn uitgangspunt is dat ik een organisatie optimaal van dienst ben niet alleen nu maar ook richting de toekomst. Bij ieder verander- en verbeterproces is het van belang je te realiseren wat dit betekent voor de organisatie over 2 tot 3 jaar of nog langer. In de praktijk fungeer ik voor veel opdrachtgevers vaak als een klankbord wat dat aangaat!