Diensten

Beleidsadvisering en analyse

Wanneer onderwerpen reeds geruime tijd op uw 'to do-lijstje' staan en u komt er alsmaar niet aan toe dan neem ik graag deze taken van u over. Door mijn jarenlange ervaring als beleidsmedewerker bij diverse organisaties, kunt u het schrijven van uw beleidsdocumenten en het opstellen van diverse analyserapportages door mij uit laten voeren. U kunt daarbij aan de volgende onderwerpen denken:

Projectleiding

Voor uw gemak neem ik graag en eenvoudig de leiding over diverse projecten in uw organisatie. Met mijn sterke analytische vermogen zie ik heel snel de rode draad, stel ik een projectplan voor u op en ga ik vervolgens concreet met dit plan aan de slag! Verandering is het sleutelwoord tot verbetering. U kunt bij mij terecht voor het leiden van:

Interim kwaliteitsmanagement

Uw adviseur kwaliteit verlaat de organisatie. Een vacature is meestal niet in een maand tijd ingevuld, maar de activiteiten rond kwaliteitszorg moeten wel doorgang vinden. Ik neem de functie van adviseur kwaliteit tijdelijk waar en kan u ook begeleiden bij het zoeken naar een geschikte kandidaat.Omhoog

Kwaliteitscertificering

Bedrijven en organisaties kunnen hun doelstellingen op het gebied van de kwaliteit op verschillende manieren concreet en zichtbaar maken. Een daarvan is het behalen van een kwaliteitscertificaat (bijvoorbeeld ISO en HKZ). AksentQ kan u daarbij van dienst zijn! Zo kan ik u begeleiden vanaf de start tot het behalen van het certificaat. Maar het is ook mogelijk specifieke onderdelen uit het certificeringtraject over te nemen en uit te voeren. Mijn pragmatische en doelgerichte werkwijze staat daarbij voorop. We nemen wat AksentQ betreft de kortste route!

Interne audit

Een interne audit is een gepland onafhankelijk onderzoek, waarmee informatie wordt verzameld over de werking en de doeltreffendheid van een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem. De verkregen informatie leidt tot verbetering van de bedrijfsprestaties in kwalitatieve zin. Als lead auditor kan ik interne audits voor u uitvoeren. Tevens kan ik voor u, voorafgaand aan de certificering, een proefaudit uitvoeren, zodat ontbrekende schakels in uw kwaliteitsmanagementsysteem aan het licht komen en u nog voldoende tijd heeft deze onvolkomenheden te herstellen.Omhoog

Procedures en processen

AksentQ kan voor u procedures en processen inzichtelijk maken door deze voor u vast te leggen. U kunt daarbij aan de volgende zaken denken:

Trainingen en workshops

AksentQ organiseert en geeft trainingen en workshops op de volgende terreinen. Deze trainingen zijn overigens altijd maatwerk!